Wat is een IPT?

Hoe kun je als zelfstandig bedrijfsleider op een fiscaal interessante wijze aan je pensioen werken? De Individuele Pensioentoezegging of IPT is een prima mogelijkheid, zeker als aanvulling op je VAPZ. Je verhoogt in eerste instantie je pensioen en je trekt een hoog belastingvoordeel. Daar boven betaalt je vennootschap de premie in jouw plaats.

Voordelen:

 • Pensioenopbouw: ideaal aanvullend op een VAPZ of Sociaal VAPZ
 • Fiscaal voordelig: premies zijn integraal aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.
 • Extra waarborgen: IPT is uit te breiden met een verzekering gewaarborgd inkomen en overlijden.
 • Cumuleren formules: je kan pensioenformules combineren tot de 80%-grens (fiscale grens pensioenopbouw).
 • Individueel: jij beslist over je contract bij vertrek uit het bedrijf. Bij verkoop of faillissement blijft je opgebouwd kapitaal gevrijwaard.
 • Bouwplannen: je kan onroerend goed financieren met een voorschot uit je IPT of het contract in pand geven als waarborg voor een hypothecaire lening.

Wanneer is een IPT interessant voor jou?

Indien je een bedrijfsleider bent en je (sociaal) VAPZ al helemaal benut, dan is een IPT een prima optie om je pensioen te verhogen

Met je (sociaal) VAPZ om mee te beginnen en aangevuld met een IPT, bereik je de 80% grens. Dit houdt in dat het bedrag van je wettelijk en aanvullend pensioen samen niet hoger is dan 80% van je inkomen tijdens je actieve carriere.

Wat kies je best: een VAPZ of een IPT?

Een zelfstandige ondernemer die met een vennootschap werkt, kan een (sociaal) VAPZ in eigen naam of een IPT (Individuele Pensioentoezegging) via zijn vennootschap onderschrijven om een aanvullend pensioen op te bouwen. Beide oplossingen hebben zoals gezegd specifieke voordelen. Maar waar ga je eerst mee beginnen?

Hoe worden de premies betaald?

Een VAPZ wordt meestal betaald vanuit de privé situatie van de zelfstandige. Bij een IPT wordt de premie betaald door de vennootschap. Een zelfstandige die dus niet via een vennootschap werkt, kan geen IPT afsluiten.

Aftrekbaarheid

Bij een VAPZ als bij een IPT zijn de premies fiscaal aftrekbaar.

Voordeel: Bij een VAPZ betaal je op zo minder belastingen, maar ook minder sociale bijdragen.

Voordeel: Bij een IPT mag de vennootschap de premies aftrekken als beroepskost in de vennootschapsbelasting en alleen op voorwaarde dat de 80%-regel nageleefd wordt en dat je op een regelmatige wijze een maandelijks salaris krijgt.

De grenzen waarbinnen de VAPZ en de IPT fiscaal voordeel opleveren, verschillen: bij een VAPZ gaat dit om een percentage van je belastbaar beroepsinkomen, bij een IPT is dat de 80%-regel.

Backservice

In het kader van een IPT kan je een backservice onderschrijven. Hiermee maak een eventueel pensioenverlies dat in het verleden is ontstaan goed door een extra premie te storten of dit periodiek te doen. Bij een VAPZ is de genoemde backservice niet mogelijk.

Premietaks

Pensioenopbouw en overlijdensverzekering: 4,40 %
Arbeidsongeschiktheid: 9,25 %

Fiscaliteit bij uitkering

De uitkering gebeurt op het moment van wettelijke pensionering. De leeftijd waarop verschilt wel van persoon tot persoon.

 • Bij een VAPZ verloopt de eindbelasting via het stelsel van de fictieve rente.
 • Bij een IPT is er een taxatie van 20% op 60 jaar, 18% op 61 jaar en 16,5% op de leeftijd van 62 tot 64 jaar. Voor uitkeringen vanaf 65 jaar en als je effectief actief blijft tot die leeftijd, geldt de voordelige taxatie van 10% (anders is het 16,5%).
 • RIZIV-bijdrage van 3,55 % op de uitkering, indien de uitkering gebeurt ten voordele van de zelfstandige of zijn (haar) echtgeno(o)t(e)
 • Solidariteitsbijdrage tussen 0 % en 2 % op de uitkering, indien de uitkering gebeurt ten voordele van de zelfstandige of zijn (haar) echtgeno(o)t(e).
 • Belasting tegen een afzonderlijk tarief (+ gemeentebelasting) op de uitkering bij leven en bij overlijden.

Voorschot

Bij beide producten is het mogelijk om een voorschot te krijgen indien je vastgoed wenst te kopen.

Aanvullende waarborgen

Zowel bij een VAPZ als een IPT kunnen aanvullende waarborgen onderschreven worden, je moet dan denken aan een extra dekking bij overlijden, een invaliditeitsrente of een waarborg Premievrijstelling.

Indien je dit onderschrijft bij een VAPZ, dan wordt er gesproken over een Sociaal VAPZ.

Wat is de conclusie?

Laat je eerst een VAPZ adviseren (vanwege van het dubbele voordeel), en dit indien mogelijk aan te vullen met een IPT vanuit de vennootschap.

In de praktijk

Wij geven u een voorbeeld Jef is een bestuurder van een vennootschap. Hij is 30 jaar en heeft een bruto jaarinkomen van € 45.000. Hij combineert een sociaal VAPZ met een IPT via zijn vennootschap. Wat is er mogelijk:

Sociaal VAPZ
Jaarlijkse bijdrage (9,40%)€ 3.786,81
Korting sociale bijdrage (22,42%)-€ 849
Fiscaal voordeel (53,50%)-€ 1.571,73
Reële kost€ 1.366,08
Eindkapitaal op 67 jaar€ 170.556,55
IPT
Jaarlijkse brutopremie€ 2.901,98
Besparing op vennootschapsbelasting (30%)-€ 870,59
Jaarlijkse nettopremie€ 2.031,39
Eindkapitaal op 67 jaar€ 108.565,47
Sociaal VAPZ + IPT
Jaarlijkse nettopremie€ 3.397,47
Eindkapitaal op 67 jaar€ 279.122,02

(Deze berekening is louter indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend)

Meer weten? Vraag nu een gratis en vrijblijvend onafhankelijkadvies aan: