Onthaal

OnafhankelijkAdvies.be is een onafhankelijke vergelijkings- en advieswebsite die vertrouwd is met bepaalde aspecten binnen de financiele sector. Wij beschikken over een netwerk van gecertificeerde specialisten in geheel Vlaanderen en de rand van Brussel om u desgewenst te adviseren.

 


Vermogen
 
Vastgoed
 
Pensioen

Verzekeren

Hieronder treft u aktueel nieuws aan

Publicatie van ING gelezen op 19 november 2014: Het niet-indexeren van de woonbonus maakt het nieuwe systeem nog minder voordelig dan tot nu toe werd aangenomen. Een doorsnee-koppel verliest door het nieuwe Vlaamse woonbonussysteem over de looptijd van hun hypothecaire lening 40.000 euro fiscaal voordeel. Voor een alleenstaande is dat de helft. Dat blijkt uit berekeningen van ING en De Standaard. Economisten van ING verwachten dat het gewijzigde regime van de woonbonus aanleiding zal geven tot een prijscorrectie op de woningmarkt.

 

Wie in de toekomst, met de nieuwe woonbonus, leent met een looptijd van 20 jaar, moet een verlies slikken van 40.000 euro tegenover het oude systeem, of 170 euro per maand. Voor een koppel dat op 30 jaar leent, is dat zelfs 66.000 euro, of 180 euro per maand. Dat is meer dan  doorgaans werd aangenomen, omdat geen rekening werd gehouden met de niet-indexatie van de woonbonus. In het oude systeem werd het fiscale voordeel jaarlijks verhoogd met de inflatie. Dat is niet langer het geval.

Ook wie nu al gebruik maakt van het oude woonbonussysteem, boet aan voordeel in, doordat de bedragen niet langer geïndexeerd worden. Een koppel dat op 31 december nog een lening op 20 jaar afsluit onder het oude systeem, misloopt 14.000 euro aan fiscaal voordeel door de niet-indexering, of bijna 60 euro per maand.

Voor een koppel dat dit najaar een huis kocht, en nu bang afwacht op het verkrijgen van de oude woonbonus, hangt dus 25.000 euro in de lucht. Wordt de oude woonbonus mislopen, dan bedraagt het verschil tegenover het huidige systeem 40.000 euro, maar omdat ook wie een oude woonbonus had 14.000 euro inboet, komt het verschil op een slordige 25.000 euro.

Negatieve factor voor de markt

Dit wil echter niet zeggen dat dit hele verlies zal omgezet worden in een prijsdaling. ‘De inkomsten van de gezinnen zullen stijgen, ze kunnen de verliezen deels opvangen met extra spaargeld. Maar gezien de bedragen die op het spel staan, is dit toch duidelijk een negatieve factor voor de markt', klinkt het bij ING. 

Geïsoleerd heeft de woonbonus een effect van 10 à 12 procent, zegt ING-economist Julien Manceaux. Maar zo’n prijsdaling valt niet te verwachten, omwille van de compenserende effecten. ‘Na een eerste negatieve schok in 2015 zal de prijsdaling vermoedelijk minder sterk zijn, omdat de rente naar verwachting laag zal blijven. Na de renteverhoging zal ze versnellen’, staat er in het rapport.

Manceaux merkt nog op dat veel afhangt van wat de woningmarkt rond deze periode doet. Mogelijk worden er veel transacties afgesloten om nog te kunnen genieten van de oude woonbonus. Dan zou er volgend jaar veel minder vastgoed worden verkocht, met een gering effect op de prijzen. Veel zal ook afhangen van wat de verkopers doen. ‘Willen zij wel aan lagere prijzen verkopen? Zoniet dreigt de markt stil te vallen.’