Onthaal

OnafhankelijkAdvies.be is een onafhankelijke vergelijkings- en advieswebsite die vertrouwd is met bepaalde aspecten binnen de financiele sector. Wij beschikken over een netwerk van gecertificeerde specialisten in geheel Vlaanderen en de rand van Brussel om u desgewenst te adviseren.

 


Vermogen
 
Vastgoed
 
Pensioen

Verzekeren

Hieronder treft u aktueel nieuws aan

Gelezen in de Standaard op 3 december 2014: De regering zal de belastingvermindering voor de komende vier aangiften niet verhogen. De jaarlijkse verhoging is dus geschrapt. Wat zijn de gevolgen voor u? Elk jaar wordt de aftrek licht verhoogd, om mee te evolueren met de levensduurte. Aan het begin van het jaar wordt al duidelijk gesteld om hoeveel het gaat voor de verschillende aftrekposten, zodat iedereen die dat wil daar rekening mee kan houden.

De regering zal de belastingvermindering voor de komende vier aangiften niet verhogen. De jaarlijkse verhoging is dus geschrapt. Wat zijn de gevolgen voor u?

Elk jaar wordt de aftrek licht verhoogd, om mee te evolueren met de levensduurte. Aan het begin van het jaar wordt al duidelijk gesteld om hoeveel het gaat voor de verschillende aftrekposten, zodat iedereen die dat wil daar rekening mee kan houden. De banken brengen daarmee hun klanten op de hoogte, maar ook de overheidssite Wikifin publiceerde eerder dit jaar al de aangepaste cijfers voor de aangifte van 2015.

Maar volgens De Tijd komt de nieuwe regering daar dus op terug. Dat betekent dat de laatst voorziene verhoging er niet komt. U zult dus dezelfde cijfers als bij de vorige aangifte moeten hanteren, en niet de cijfers die begin dit jaar werden gemeld voor de aangifte van 2015. Concreet gaat het hierom:

 • Vermindering voor pensioensparen: 940 euro in plaats van de voorziene 950 euro, of 10 euro minder aftrek
 • Voordeel langetermijnsparen: 2.260 euro (was: 2.280 euro, - 20 euro)
 • Woonbonus voor niet-eigen woning: 3.010 euro (was: 3.040 euro, - 30 euro)
 • Vrijstelling op spaarboekje: 1.880 (was: 1.900 euro, - 20 euro)
 • Voordeel voor passiefhuis: 900 euro (was: 910 euro, - 10 euro)
 • Voordeel voor nulenergiewoning: 1.810 euro (was: 1.830 euro, -20 euro)
 • Inbreng werkgeversaandelen: 750 euro (was 760 euro, - 10 euro)
 • Voordeel elektrisch voertuig: 3.010 euro (was 3.040 euro, - 30 euro)
 • Vermindering voor energiebesparing (oa overgedragen rekening voor zonnepanelen): 3.910 euro (was 3.950 euro, - 40 euro)
 • Vermindering voor ziekteuitkeringen: 2.598 euro (was 2.627 euro, -29 euro)
 • Vermindering voor vervangingsinkomsten/pensioenen: 2.024 euro (was 2.046 euro, - 22 euro)

Let wel: het gaat om een lagere aftrek. Het bedrag dat u dus minder kunt aangeven is niet hetzelfde als het bedrag dat u meer aan belastingen zult betalen. Dat bedrag is afhankelijk van uw individuele situatie.

Uitzondering zijn die ziekteuitkeringen en vervangingsinkomsten en pensioenen. Volgens fiscalist Jef Wellens van Wolters Kluwer verliezen ze door het terugschroeven van de aanpassingen aan de inkomensschalen wel degelijk ook inkomsten. Hij berekende dat het bij een ziekteuitkering van 23.000 euro per jaar zou gaan om een verlies van zo'n 50 euro netto.