Onthaal

OnafhankelijkAdvies.be is een onafhankelijke vergelijkings- en advieswebsite die vertrouwd is met bepaalde aspecten binnen de financiele sector. Wij beschikken over een netwerk van gecertificeerde specialisten in geheel Vlaanderen en de rand van Brussel om u desgewenst te adviseren.

 


Vermogen
 
Vastgoed
 
Pensioen

Verzekeren

Hieronder treft u aktueel nieuws aan

Gelezen in de Standaard op 21 december 2014: Veel mensen wachten nog op de afrekening van de vorige aangifte. Maar wie volgend jaar zijn aangifte wil optimaliseren, moet voor het eind van dit jaar nog een aantal maatregelen nemen.

 

Sommige van deze tips zijn regelrechte klassiekers. Zo zijn er heel veel mensen die pas in december aan pensioensparen doen, terwijl dat eigenlijk ook al eerder op het jaar kan. Daartegenover staat dat wie nog snel wil besparen op de woonkosten dat in theorie nog kan, maar in de praktijk nu al problemen zal ervaren om alles nog voor het jaareinde rond te krijgen. Een aantal tips:

 

SPAREN EN BELEGGEN

  • Het best ingeburgerde voorbeeld blijft het pensioensparen. Op je aangifte voor het inkomstenjaar 2014 mag je een maximum van 940 euro inbrengen. Eerst werd uitgegaan van 950 euro, maar de nieuwe regering besliste de indexering van dit bedrag niet door te voeren. Wie nog voor het jaareinde 940 euro stort zal daar volgend jaar zo’n 295 euro voordeel mee doen. Het precieze bedrag is afhankelijk van de opcentiemen in uw woonplaats. Let wel: het openen van een pensioenspaarrekening op zich is niet voldoende, ook de storting zelf moet ten laatste op 31 december uitgevoerd zijn.
  • Ook bij die andere vorm van fiscaal sparen, via de aanvullende levensverzekering, is de indexering geschrapt. U kunt hiervoor dus net als bij de vorige aangifte 2.260 euro inbrengen. Dat kan over 2014 een nettovoordeel van zo’n 720 euro opleveren. Let wel: dit geldt alleen voor wie geen woonlening inbrengt in de belastingaangifte. Deze twee voordelen zijn immers niet cumuleerbaar. Enkel als u minder dan 2.260 inbrengt voor uw woonlening kan nog een deeltje van uw levensverzekering in aanmerking komen voor belastingaftrek.

WONEN

  • In regel is december niet meer het goede moment om een woonlening te starten, want je riskeert niet voldoende af te betalen om het maximaal in te brengen bedrag te bereiken. Maar door de nieuwe regeling voor de woonbonus is dit jaar een uitzondering. Wie zijn woonlening nog rondkrijgt, valt sowieso onder een veel gunstigere regeling, en is op de lange termijn dus beter af. Bovendien kunt u ervoor opteren om uw schuldsaldoverzekering in één betaling te regelen en zo alsnog een maximaal voordeel te verkrijgen. U kunt dan voor volgend jaar een verhoogde woonbonus van maximaal 3.040 euro inbrengen. Let wel: dit geldt alleen voor wie de verkoop rond krijgt bij de notaris. De datum voor het bereiken van een compromis telt niet. Gezien de huidige drukte bij de notarissen vervalt dit voordeel in de praktijk voor wie nog geen afspraak heeft om de verkoop te bezegelen.
  • De fiscus beloont sommige investeringen in brandveiligheid en inbraakbeveiliging. Het gaat bijvoorbeeld om sloten, inbraakwerende ramen en gepantserde garagepoorten die in de woning geplaatst zijn. Sommige investeringen, zoals een motor voor een garagepoort met anti-ophefsysteem, tellen maar voor een deel mee. U krijgt in principe 30 procent terug via de belastingafrekening, met een maximum van 760 euro. Let wel: het is het laatste jaar dat deze regeling geldt in Vlaanderen en Wallonië. Nu of nooit dus. Voor wie in het Brussels gewest woont blijft de regeling wel bestaan.

ANDERE UITGAVEN

  • Een gift resulteert in een iets hoger belastingvoordeel. U recupereert via de belastingafrekening 45% van het geschonken bedrag. U mag maximaal 10% van uw belastbaar netto inkomen weggeven en moet dit jaar, per goed doel, minstens 40 euro hebben gestort. Giften pieken traditioneel tegen het jaareinde. De kerstgedachte is hier wellicht ook niet vreemd aan. Om te weten welke goede doelen in aanmerking komen, bekijk de lijst van het ministerie van Financiën.
  • De regels voor de aftrek van dienstencheques zijn iets aangepast. Sinds dit jaar is het aftrekbaar bedrag beperkt tot 1.400 euro per persoon en jaar. Voor een koppel is dat dus 2.800 euro, of zo’n 311 cheques. Wie er dit jaar nog niet zoveel heeft gekocht en die volgend jaar wel denkt te kunnen gebruiken, mag er nog een aantal extra aanschaffen. De cheques leveren een belastingvermindering van 30 procent op, zodat de prijs van een cheque de facto 6,3 euro bedraagt.

GEZIN

  • Woont u op dit ogenblik samen en heeft u of uw partner geen of zeer weinig inkomsten dan doet u er goed aan zich te laten registreren als wettelijk samenwonend. Dat geldt ook voor wie alleen niet-belastbare inkomsten heeft, bijvoorbeeld een doctoraatsstudent. Die verklaring kan u of uw partner jaarlijks tot bijna 4.000 euro voordeel opleveren. Want ook als wettelijk samenwonenden geniet u het voordeel van het huwelijksquotiënt. Feitelijk samenwonenden blijven ervan verstoken.
  • Als een van uw kinderen het huis uit wil doet u er goed aan om dat tot na 1 januari uit te stellen. Het is immers de situatie op 1 januari 2015 die bekeken wordt om uw belastingen voor 2014 te berekenen.