Onthaal

OnafhankelijkAdvies.be is een onafhankelijke vergelijkings- en advieswebsite die vertrouwd is met bepaalde aspecten binnen de financiele sector. Wij beschikken over een netwerk van gecertificeerde specialisten in geheel Vlaanderen en de rand van Brussel om u desgewenst te adviseren.

 


Vermogen
 
Vastgoed
 
Pensioen

Verzekeren

Hieronder treft u aktueel nieuws aan

Gelezen in de Standaard op 13 augustus: Wie aan pensioensparen doet, vraagt zijn tegoeden vaak vroeger op dan voorzien. Steeds mensen doen dat zelfs al voor hun zestigste, al gaat het nog steeds om een kleine minderheid. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Financiën Johan Van Overtveldt op een schriftelijke vraag van Nele Lijnen (Open VLD).

 Wie aan pensioensparen doet, vraagt zijn tegoeden vaak vroeger op dan voorzien. Steeds mensen doen dat zelfs al voor hun zestigste, al gaat het nog steeds om een kleine minderheid. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Financiën Johan Van Overtveldt op een schriftelijke vraag van Nele Lijnen (Open VLD).

Het aantal pensioenspaarders dat de gespaarden tegoeden opvraagt voor de leeftijd van 60 is in de periode 2008-2013 toegenomen van 16.004 tot 26.717. Het opgevraagde bedrag steeg in die periode van 34,4 tot 80,5 miljoen euro. Toch blijft het aantal vroegtijdige opvragingen maar een kleine fractie van het totaal aantal pensioenspaarders.

Het aantal belastingplichtigen dat stortingen doet in het kader van pensioensparen steeg van 1,9 miljoen voor het aanslagjaar 2007 tot 2,4 miljoen voor het aanslagjaar 2013. Het totaalbedrag aan stortingen nam in die periode toe van 1,3 tot 1,8 miljard euro. Het cijfer voor 2013 is echter voorlopig zoals gekend eind december 2014. ‘De crisis die we sinds 2008 doormaken beïnvloedde noch het aantal betalingen, noch het gemiddelde bedrag’, aldus Van Overtveldt (N-VA).

Het gemiddeld bedrag dat aan pensioensparen gespendeerd wordt steeg in de periode 2007-2013 van 687 tot 770 euro, terwijl het maximaal bedrag dat fiscaal kan worden afgetrokken in die periode eveneens toenam van 810 tot 940 euro. Voor het aanslagjaar 2012 stortte 56,54 procent het maximale bedrag (910 euro) dat jaar fiscaal kon worden afgetrokken. 13,3 procent deed dat voor minder dan de helft.