Onthaal

OnafhankelijkAdvies.be is een onafhankelijke vergelijkings- en advieswebsite die vertrouwd is met bepaalde aspecten binnen de financiele sector. Wij beschikken over een netwerk van gecertificeerde specialisten in geheel Vlaanderen en de rand van Brussel om u desgewenst te adviseren.

 


Vermogen
 
Vastgoed
 
Pensioen

Verzekeren

Hieronder treft u aktueel nieuws aan

Gelezen in de Standaard op 28 oktober 2014: Belgische gezinnen zullen dit en volgend jaar minder sparen, zo verwacht het Planbureau. Daarom verwacht de instelling een toename van de uitgaven van de huishoudens met 1,2 procent in zowel 2014 als 2015. Na een jarenlange daling zouden bovendien de investeringen door de gezinnen stijgen.
Belgische gezinnen zullen dit en volgend jaar minder sparen, zo verwacht het Planbureau. Daarom verwacht de instelling een toename van de uitgaven van de huishoudens met 1,2 procent in zowel 2014 als 2015.

Na een jarenlange daling zouden bovendien de investeringen door de gezinnen stijgen.at blijkt donderdag uit de recentste cijfers van het Planbureau die moeten dienen bij de begrotingsopmaak. Dat we met zijn allen minder gaan sparen heeft te maken met de ‘geleidelijke verbetering’ van de arbeidsmarkt. Omdat mensen minder bang zijn hun job te verliezen plaatsen ze een minder groot deel van hun inkomen op hun spaarboekje, en geven ze dus meer uit. De zogenaamde spaarquote, het deel dat opzij gezet is, zal dan ook licht dalen ten opzichte van vorig jaar, aldus het planbureau.

De stijging van de particuliere consumptie met 1,2 procent in zowel 2014 als 2015 is “in lijn met de ontwikkeling van het reëel beschikbaar inkomen”. Ook in 2013 was er een stijging op jaarbasis (0,8 procent), maar in 2012 ging de particuliere consumptie nog met 0,3 procent achteruit.

Rente

De voorbije jaren is de rente op het spaarboekje sterk afgenomen, wat sparen minder aantrekkelijk maakt. Sommige formules bieden nog maar een half procent rente. Dat is niet voldoende om de stijging van de levensduurte te compenseren, ook al is die stijging erg beperkt.

Dat komt deels doordat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente systematisch heeft verlaagd, waardoor banken goedkoper daar kunnen lenen dan aan spaarders een vergoeding te betalen. De ECB hoopt zo mensen ertoe aan te zetten meer geld uit te geven, wat de groei ten goede moet komen. Nu blijkt dat gezinnen minder sparen lijkt het eerste deel van dat plan alvast geslaagd.

Tegoeden groeien nog

Medio juli meldde de Nationale Bank nog dat de spaarquote van de gezinnen in het eerste kwartaal gedaald was tot 13,7 procent, het laagste peil in bijna drie jaar. De tegoeden op de gereglementeerde spaarboekjes nemen al geruime tijd quasi elke maand toe, maar de dalende spaarquote vloeide in het eerste kwartaal voort uit een dalend beschikbaar inkomen en een stijging van de consumptie.

Het Planbureau heeft een spaarquote van 14,9 (2014) en 14,8 procent (2015) in de tabellen staan, ten opzichte van 15,1 procent in 2013.

Groei

Eerder raakte al bekend dat het Planbureau voor 2014 niet langer uitgaat van 1,4 maar van 1,1 procent economische groei in België. Voor 2015 werd de groeiverwachting bijgesteld van 1,8 naar 1,5 procent procent.