Onthaal

OnafhankelijkAdvies.be is een onafhankelijke vergelijkings- en advieswebsite die vertrouwd is met bepaalde aspecten binnen de financiele sector. Wij beschikken over een netwerk van gecertificeerde specialisten in geheel Vlaanderen en de rand van Brussel om u desgewenst te adviseren.

 


Vermogen
 
Vastgoed
 
Pensioen

Verzekeren

Hieronder treft u aktueel nieuws aan

Gelezen voor u op 5 februari 2018:

Voor de meeste zelfstandigen is het vanzelfsprekend dat ze zelf zorgen voor een aanvullend pensioen. Want met het wettelijke pensioen alleen zullen ze het niet of toch heel moeilijk redden. Tot nu kunnen zelfstandigen met een eenmanszaak maar beperkt aan pensioensparen doen. Zij kunnen kiezen voor het VAPZ of het vrij aanvullend Pensioen voor zelfstandigen.

Zelfstandigen met een vennootschap kunnen ook opteren voor de zogenaamde IPT – of individuele pensioentoezegging. Vanaf 2018 krijgen zelfstandigen met een eenmanszaak er een optie bij: de POZ, een pensioenregeling die veel gelijkenissen vertoont met het IPT. We lichten nog even alle mogelijkheden toe.

Klassiek VAPZ

Als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkend echtgenoot kunt u een VAPZ afsluiten. Ook zelfstandigen in bijberoep die dat al minstens drie jaar zijn en evenveel sociale bijdrage betalen als een zelfstandige in hoofdberoep kunnen een VAPZ opbouwen. Hoeveel kunt u bijeen sparen? U kunt maximum jaarlijks 8,17% van uw netto belastbaar beroepsinkomen storten. Dat bedrag is geplafonneerd op 3127,24 euro. U bent niet verplicht ieder jaar een even grote bijdrage in uw VAPZ te storten. Het bedrag kiest u zelf. Minimum bijdrage is 100 euro voor het klassieke VAPZ.

Sociaal VAPZ

Er bestaat ook een sociaal VAPZ. In dat geval kunt u tot 9,40% van uw netto belastbaar beroepsinkomen sparen en het premiebedrag is geplafonneerd op 3598,05 euro. En voor die premie krijgt u ook sociale bescherming bij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en overlijden.

Minder sociale bijdrage

U kunt uw VAPZ premie inbrengen als beroepskost. Zo boekt u minder belastbare winst en moet u dus ook minder sociale bijdragen betalen. Er is geen verzekeringstaks.

Gunstige eindbelasting

Ook de eindbelasting die u betaalt op het ogenblik dat u op pensioen gaat en het pensioenkapitaal wordt uitbetaald, is bij een VAPZ heel gunstig. Het kapitaal wordt belast volgens een fictieve rente. In uw personenbelasting betaalt u belasting op 3,5% tot 5% van het uitgekeerde pensioenkapitaal en dat gedurende 10 of 13 jaar.

IPT voor zelfstandigen met een vennootschap

Zelfstandigen die een vennootschap hebben, kunnen nu al bijkomend sparen met de IPT. De IPT betaalt u niet privé, maar via de vennootschap en de IPT-premie is aftrekbaar als beroepskost. Het fiscaal voordeel bedraagt minimaal 24,97% en maximaal 33,99%. Voor IPT geldt de 80%-regel: wettelijk en aanvullend pensioen mogen samen niet meer bedragen dan 80% van het laatste brutojaarinkomen. Is dat wel zo, dan vervallen de fiscale voordelen. Ook als uw zaak failliet zou gaan of als u uit de onderneming stapt, blijft de IPT onaangeroerd. De IPT kent ook de zogenaamde backservice. U kunt een bijdrage storten voor de jaren waarin u nog geen IPT had geregeld in uw vennootschap en zelfs voor de jaren waarin u nog niet voor de vennootschap werkte.

Met een IPT kunt u ook een voorschot opnemen dat u dan gebruikt om vastgoed aan te kopen, te bouwen of te renoveren.

Belasting bij opname kapitaal IPT

Op uw IPT-bijdrage betaalt u 4,4% verzekeringstaks. En wat betaalt u op het einde van de rit als u met pensioen gaat? Dat hangt af van uw leeftijd. Laat u het pensioenkapitaal uit de IPT uitkeren op uw wettelijke pensioenleeftijd, dan betaalt u 10% belasting. Doet u dat vroeger – tussen 62 en 64 jaar – dan bent u 16,5% belasting verschuldigd. Voorwaarde is wel dat u tot dan als zelfstandige aan de slag was. Ook als u op uw 65ste het kapitaal opneemt, maar niet langer zelfstandige was tot dan, betaalt u ook 16,5%. Op uw 61ste betaalt u 18%, op uw 60ste 20%.

POZ: 80%-regel ook hier geldig

En vanaf 2018 kunt u dus niet enkel sparen via het VAPZ, maar ook met de nieuwe POZ (pensioenovereenkomst voor zelfstandigen). Dat is goed nieuws voor zelfstandigen met een eenmanszaak en meewerkende echtgenoten. De POZ vertoont veel gelijkenis met het IPT. Zo geldt ook de 80%-regel. De POZ-regeling stelt dat wettelijk en aanvullend pensioen niet meer mogen bedragen dan 80% van het laatste brutojaarinkomen. Er is sprake van dat de berekening in de toekomst zou gebeuren op basis van meerdere inkomensjaren. Zo wil de wetgever vermijden dat zelfstandigen zich het laatste jaar van hun loopbaan een veel hoger inkomen uitkeert om zo een veel hoger pensioen te hebben.

Opname POZ

U kunt het POZ-kapitaal opnemen in kapitaal of in rente. Voor opname in kapitaal op pensioengerechtigde leeftijd betaalt u 10% belasting. Die 10% geldt ook bij vroegere opname (vanaf 60 jaar).

Voordelen van het POZ

  • POZ is aftrekbaar als beroepskost en biedt dus een fiscaal voordeel
  • Gunstig rendement op uw premies
  • Combineerbaar met klassiek VAPZ of sociaal VAPZ
  • Meer sparen dan bij VAPZ