Wat is een IPT

Het principe van de Individuele Pensioentoezegging of IPT is eenvoudig: uw vennootschap sluit een (pensioenopbouw)verzekering af, betaalt de premies maar uzelf bent begunstigde van het opgebouwde kapitaal. Deze verzekering geeft u, vanaf de leeftijd van 60 jaar, recht op een pensioenkapitaal dat bestaat uit de gestorte premies, gekapitaliseerd tegen een gewaarborgde rente en verhoogd met eventuele winstdeelnames. Het bedrag van de jaarlijkse storting hangt af van uw loon en leeftijd en is individueel te berekenen, weliswaar rekening houdend met het plafond van de 80%-regel. Kortom, een IPT vormt de perfecte aanvulling op uw (sociaal) VAPZ.

Klik hier voor een vrijblijvende vergelijking van alle IPT aanbieders

 

Verder:

- Als bedrijfsleider bent u de rechtstreeks begunstigde.
- Het opgebouwde pensioenkapitaal is definitief verworven, ook in geval van faillissement of stopzetting.

Fiscale voordelen:

- Een minimale eindbelasting: in tegenstelling tot een salarisverhoging worden de bijdragen niet als bijkomend inkomen beschouwd.
- De absolute zekerheid dat het opgebouwde kapitaal aan u persoonlijk wordt uitgekeerd.
- Een voordelig instrument bij de aankoop, bouw of verbouwing van een onroerend goed (alleen voor privé projecten binnen de E.U.)
- Mogelijkheid om uw privé schuldsaldoverzekering te laten betalen door de vennootschap.
- Mogelijkheid tot retroactieve bijstorting (Backservice), teruggaande tot 10 jaar voor de opstart van uw vennootschap.
- De bijdragen zijn binnen de grenzen van de 80%-regel volledig aftrekbaar als beroepskost.

Let op bij het afsluiten (of reeds hebben) van een IPT

Een IPT kan enkel bij een verzekeringsmaatschappij via een makelaar of bij een sociaal verzekeringsfonds afgesloten worden. U dient u echter goed te laten informeren of uw IPT-plan wel degelijk het meest voordelige is, omdat de koststructuur vaak ondoorzichtig is en bijgevolg (zeer) hoog kan oplopen. En deze kosten hebben een direct effect op uw eindkapitaal en dit verschil kan tot vele tienduizenden euro's oplopen.

Klik hier voor een vrijblijvende vergelijking van alle IPT aanbieders