Onderzoek en uiteraard ook uw ervaring leert dat sparen nauwelijks nog rendement oplevert en dat het zoeken is naar meer rendement op uw vermogen. Vandaar dat er steeds vaker wordt gekozen voor TAK21 met kapitaalsgarantie. Ook voor vermogensoverdracht is dit een perfect instrument, want u kunt immers:

- zelf kiezen wie het kapitaal krijgt, door een of meerdere begunstigden aan te duiden,
- die begunstigde(n) wijzigen in de loop van uw contract.
 
Het geboden rendement van dit product komt bij de meeste verzekeringsmaatschappijen meestal hoger uit dan bij het klassieke spaarboekje van de bank. Bijkomend voordeel: deze producten vallen eveneens onder het Deposito Garantie Stelsel. Dus TAK21 verzekeringen kunnen een prima alternatief zijn voor het klassieke spaarboekje.

Wij werken daarom voor u samen met een grote groep van specialisten die u met raad en daad kunnen bijstaan op het gebied van TAK21 Spaarverzekeringen en waar nodig, suggesties geven voor bijsturing door middel van fiscaalvriendelijke formules met adequaat rendement.
 
 
 
Houd verder rekening met:

Kosten en taksen

Bij intekening betaalt u de verzekeringsmaatschappij een eenmalige instapkost. Bij elke storting is een wettelijk verplichte premietaks van 2% van toepassing.

Gegarandeerde rente

De gegarandeerde rente is een periode geldig of voor de gehele duurtijd. De winstdeelname en eventuele bonusrente zijn echter niet gewaarborgd en kunnen wijzigen in functie van de marktomstandigheden. De winstdeelname van het voorgaande jaar wordt jaarlijks bepaald op de Algemene Vergadering van de verzekeraar en is afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar en van de marktomstandigheden. Aan het einde van elke garantieperiode bepalen de verzekeraars een nieuwe gewaarborgde rente. Uw rente wordt periodiek toegevoegd aan uw kapitaal. Zo levert uw rendement zelf ook op.

Roerende voorheffing en uitstapkosten

Vanaf 8 jaar en 1 dag bent u vrijgesteld van roerende voorheffing. Vraagt u vroeger uw kapitaal op, dan betaalt u 30% roerende voorheffing op uw rendement. Na 8 jaar en 1 dag kunt u uw opgebouwde kapitaal, geheel of gedeeltelijk, volledig gratis opvragen. Doet u dat vroeger, dan betaalt u mogelijk ook uitstapkosten (naast de roerende voorheffing).

Stortingen

U kunt bijkomende stortingen uitvoeren in een lopende polis. De gegarandeerde rente hierop wordt bepaald op de datum van uw storting. 

 

Voor een vrijblijvende vergelijking van TAK 21 en informatie over belastingvrij schenken