Financiële wensen en verplichtingen variëren flink gedurende een mensenleven. Kinderen die gaan studeren, de aankoop van een woning, pensionering en schenkingen: mooie gebeurtenissen, maar u moet er wél goed op zijn voorbereid. Een goed plan brengt uitkomst. Door middel van een persoonlijk plan creëert u overzicht over wat u nodig heeft om uw wensen en ambities te realiseren.

Schenken en de Fiscale planning 

Fiscale planning en/of erfplanning (voorheen: successieplanning) helpt u bij het in kaart brengen van uw financiële situatie en het plannen van uw financiële toekomst. U brengt uw inkomen, uitgaven en vermogen met elkaar in verband en plaatst ze op een tijdlijn. Ook weegt u uw persoonlijke omstandigheden mee: bent u gehuwd, kunt u op termijn wellicht een erfenis verwachten, welke rechten bouwt u op binnen de sociale zekerheid? Zo ontstaat een persoonlijk plan, rekening houdend met de fiscaliteit en mogelijkheden.

Scenario’s

Iedere schets van uw financiële levensloop is vanzelfsprekend een momentopname. Een goed financieel plan houdt echter ook rekening met veranderingen en onvoorziene tegenslag. Dit gebeurt door meerdere scenario’s door te rekenen. Zo weet u precies waar mogelijke risico’s zitten, wat u al goed heeft geregeld en wat u nog moet aanvullen of bijsturen. Kortom: u schept, desgewenst met deskundige hulp, een helder totaalbeeld van uw financiële wensen en mogelijkheden.

Persoonlijk plan

Een goed persoonlijk plan biedt inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen, schenkingen, erfenissen en vermogen en helpt u risico’s te beheersen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • verlaging fiscaal tarief bij schenken
  • wetgeving m.b.t. erven;
  • uw bedrijf en de erfgenamen;
  • fiscale optimalisatie bij vermogensoverdracht;
  • de structuur van uw roerende goederen;
  • uw pensioenopbouw;

 

Onderzoek nu of vermogensplanning voor particulier of bedrijf ook uitkomst voor u biedt