Met TAK 23 combineert u een belegging met een levensverzekering (een zogenaamde beleggingsverzekering) en kunt u schikkingen treffen voor uw nabestaanden

Onderzoek en uiteraard ook uw ervaring leert dat sparen nauwelijks nog rendement oplevert en dat het zoeken is naar meer rendement op uw vermogen. Dit maakt het niet gemakkelijk om vandaag financiële beslissingen te nemen.

Wij werken daarom voor u samen met een grote groep van specialisten die u met raad en daad kunnen bijstaan op het gebied van TAK23 Beleggingsverzekering en waar nodig, suggesties geven voor bijsturing door middel van fiscaalvriendelijke formules met adequaat rendement. Zij werken via het systeem van open architectuur en dus onafhankelijk van banken of verzekeringsmaatschappijen.

 

Alvast een aantal tips voor u:

Tip 1: herhaal regelmatig de bepaling van uw risicoprofiel. Uw graad van risicobereidheid kan op termijn veranderen door persoonlijke,financiële of familiale gebeurtenissen, die niet bij voorbaat in te calculeren zijn. Daarom is het noodzakelijk de bepaling van uw risicoprofiel op regelmatige tijdstippen te herhalen. Houd ook rekening met wijzigingen in uw beleggingshorizon, die u bij voorkeur in verschillende periodes onderverdeelt, afhankelijk van uw doelstellingen en prioriteiten op korte en lange termijn.

Tip 2: kies niet te snel voor aandelen en obligaties van hetzelfde bedrijf, zorg voor decorrelatie. Bij de constructie van een portefeuille loert nog een ander gevaar om de hoek. Beleggers zien bv. om eigen redenen potentieel in een bepaald bedrijf dat dan niet alleen opduikt bij het aandelengedeelte, maar ook bij het obligatiegedeelte. Typische voorbeelden hier zijn bankaandelen en bankobligaties. Daardoor verzwakt de belegger in belangrijke mate de structuur van de portefeuille en verhoogt de onderlinge afhankelijkheid of correlatie tussen de beleggingen. De kans dat als het aandeel sterk daalt, de obligatie
van dezelfde emittent volgt, is vrij groot.

Tip 3: maak de link met vermogensstructurering en successieplanning. De risico’s spreiden over de grote activaklassen en over diverse beleggingsmethodes is slechts één aspect van een doordachte en doelgerichte aanpak. Door de combinatie met technieken van successieplanning vormen TAK23 Beleggingsverzekering tevens een uitgelezen instrument voor een vooruitziend patrimoniumbeheer.

Meer tips en productvergelijking?

Vraag nu gratis en vrijblijvend onafhankelijke informatie aan over TAK 23 beleggingsverzekeringen via onze specialisten

 

Bij een TAK 23  beleggingsverzekering belegt u niet zelf rechtstreeks in beleggingsfondsen. U sluit immers een contract af met een levensverzekeraar. U bent dan de verzekeringnemer. Dat werkt als volgt:

1. u betaalt één keer of op regelmatige momenten premies aan uw verzekeraar, waarop instapkosten van toepassing kunnen zijn

2. uw premies komen eerst terecht in een of meerdere interne verzekeringsfondsen bij de verzekeraar. Met andere woorden, uw premies worden na aftrek van kosten en belastingen in een pot gestort die wordt beheerd door de verzekeraar

3. de verzekeraar belegt het geld uit die pot in beleggingsfondsen, aandelen (waaronder bedrijven gespecialiseerd in grondstoffen en vastgoed), gewone en gespecialiseerde obligaties, vastgoed, de geldmarkt enz. De strategie die de verzekeraar daarbij volgt, moet in een afzonderlijk beheerregelement staan zoals wettelijk voorzien.  

In tegenstelling tot bij een gewoon beleggingsfonds koopt u bij TAK 23 beleggingsverzekeringen dus niet rechtstreeks aandelen van dat fonds en bieden deze beleggingsverzekeringen geen kapitaalgarantie

Vraag nu gratis en vrijblijvend onafhankelijke informatie aan over TAK 23 beleggingsverzekeringen via onze specialisten