Gebruik uw aanvullend pensioen om nu al te investeren in vastgoed! U kunt op elk moment uw voorschot kosteloos vervroegd terugbetalen, zodat u opnieuw uw volledige pensioenkapitaal geniet op de einddatum.

Als zaakvoerder wilt u uw financiën steeds onder controle houden. U maakt voortdurend de afweging hoeveel loon u best uit uw vennootschap opneemt zodat u zowel binnen de vennootschap als privé voldoende middelen hebt om te investeren. Dat zorgt voor een financieel gezonde onderneming, maar bij een hypothecair privékrediet stuit u op beperkingen. Want hoe lager uw loon, hoe minder u kunt lenen voor uw privéwoning of tweede verblijf. U zult uw spaargeld moeten aanspreken of het gezinsinkomen onder druk moeten zetten om toch uw vastgoed te kunnen financieren. Via uw beroepsactiviteit spaart u voor uw pensioen. Wist u dat u dit aanvullend pensioen kunt aanwenden voor uw privé vastgoedfinanciering als alternatief voor de klassieke hypothecaire lening met mensualiteiten?

Vraag nu meer vrijblijvende informatie aan

Er zijn drie manieren

U kunt op drie manieren uw zelfstandigen-pensioencontract, zoals een IPT, VAPZ of VAPZ-RIZIV,aanwenden om de aankoop of verbouwing van uw vastgoed te financieren.

1. Voorschot
U kunt een deel van de opgebouwde reserves in uw VAPZ weer opnemen als voorschot. Uw contract blijft voortlopen en u bouwt ondertussen uw aanvullend pensioen verder op. Bovenop de reële financiële slagkracht om het huis van uw dromen te kopen, biedt een voorschot op uw VAPZ nog vijf extra voordelen:

• Fiscaal toegelaten fondsoverdracht: als bedrijfsleider verschuift u op fiscaal correcte wijze een som geld van uw vennootschap naar uw privévermogen.
• Het geld is onmiddellijk beschikbaar.
• Geen vormvereisten: uw voorschotregeling gebeurt via een onderhandse akte. Zonder notariskosten of registratierechten.
• Geen garantievereisten: u mag een voorschot opnemen zonder een bewijs van kredietwaardigheid te tonen.
• Minder belastingen: onder bepaalde voorwaarden is er een lagere belastbare basis op einddatum (fictieve rente).
Tijdens de periode dat u het voorschot geniet, betaalt u enkel een beperkte intrest op het opgenomen bedrag of u kiest
ervoor dat de maatschappij automatisch deze intrest verrekent via de reserve in uw contract.

 

 

2. Hypothecair tweedepijlerkrediet
U kunt bij een maatschappij een hypothecair krediet afsluiten waarbij u het ontleende kredietkapitaal in één keer terugbetaalt met het pensioenkapitaal van uw VAPZ op de contractuele einddatum van de polis. In geval van overlijden voor de einddatum van het contract, zorgt de dekking Overlijden voor de terugbetaling van het krediet. Zo zijn uw nabestaanden ook beschermd.

Tijdens de looptijd van het krediet betaalt u intresten op het ontleende kapitaal. Uw vennootschap of uzelf stort ook de fiscaal aftrekbare premies voor uw pensioencontract zodat dit pensioenkapitaal daadwerkelijk wordt opgebouwd.

Het hypothecair tweedepijlerkrediet biedt belangrijke troeven:
• In het geval van een IPT is het uw vennootschap die uw privé-vastgoedinvestering financiert voor wat het kapitaalgedeelte betreft.
• U kunt nu al investeren in vastgoed, met de hulp van uw toekomstig pensioenkapitaal.
• U kunt een groter bedrag lenen in vergelijking met een klassiek hypothecair krediet, omdat u elke maand enkel intresten
afbetaalt maar geen kapitaal.
• U hebt de mogelijkheid om de intresten fiscaal af te trekken in het kader van de woonbonus mits u voldoet aan de wettelijke
voorwaarden.
• In het geval van een tweede woning, kunnen de intresten de belasting op onroerende inkomsten neutraliseren.
• Bij de maatschappij wordt voor de berekening van de quotiteit van het krediet uw VAPZ (-RIZIV) als bijkomende
waarborg in rekening genomen ten belope van een deel van de opgebouwde vrije reserve : hoe lager de quotiteit, hoe lager
de rentevoet van het krediet.

3. Inpandgeving
U kunt uw tweedepijler-pensioencontract in onderpand geven bij de kredietinstelling waar u uw klassiek hypothecair krediet afsluit. Uw contract vormt dan een alternatief voor een schuldsaldoverzekering. U hoeft dit dus niet apart af te sluiten (en te financieren). Uw contract dient een overlijdenskapitaal te voorzien dat voldoende hoog is om als waarborg te kunnen dienen.


Wilt u meer informatie via een specialist? Een specialist kan uw persoonlijke situatie en wensen in kaart brengen en beter inschatten welke financiële oplossing het beste bij u past.

 

Vraag nu meer vrijblijvende informatie aan