Vrijblijvende aanvraag Gewaarborgd Inkomen of Inkomensverzekering

Hieronder kunt u uw behoeftenprofiel invullen voor uw gewaarborgd inkomen zodanig dat een verzekeringstussenpersoon u van dienst kan zijn. Deze zal voor u de beste maatschappijen voorstellen in functie van uw behoefte en wensen. Vul nu onderstaand formulier in.

Uw behoeftenprofiel:
Gewenst gewaarborgd inkomen: euro per maand(dit mag niet hoger zijn dan 100% van het bruto inkomen minus de uitkeringen verplichte ziekteverzekering)
Gewenste waarborg: - Ziekte en ongevallen: wordt meestal genomen
- Ziekte alleen: wanneer u al een ongevalverzekering heeft
Soort rente: - constante rente: de premie en de uitkeringen blijven gelijk gedurende de looptijd van het contract
- klimmende rente: de premie blijft gelijk de uitkeringen verhogen elk jaar met 3%

- ideaal klimmende rente: zowel de premie als de uitkeringen verhogen elk jaar met 3%
Carenstijd: maand(en)De eigenrisico termijn, de periode van geen uitkering

Uw situatie:
Uw beroep:
Uw statuut:
Uw meest recente kwartaalbijdrage sociaal verzekeringsfonds*:* Alleen invullen indien statuut ingevuld: zelfstandige of bedrijfsleider of vrij beroep
Huidig VAPZ bij*:
Geef aan of u een roker bent:Nee Ja 

Uw gegevens:
Email:
Naam:
Voornaam:
Geslacht:Man Vrouw 
Telefoon:
Geboortedatum:
Postcode:
Overige opmerkingen:
Akkoord privacyvoorwaarden: Ja