Over OnafhankelijkAdvies.be

OnafhankelijkAdvies.be werd opgericht in 2003 en is inmiddels een van de veelzijdigste sites van Belgie. Met onze vergelijkingen en samenwerkingen op het gebied van financiën (Pensioenen, Erfplanning, CheckUp verzekeringen, Hospitalisatieverzekeringen) en Investeringen in tastbare activa pogen wij bewuste consumenten zich te laten informeren.

Wij streven naar meer transparantie door onderzoek naar voorwaarden, klanttevredenheid en dienstverlening. De objectieve vergelijking of aanvraag van advies is geheel afgestemd op ieders persoonlijke situatie en wordt op geen enkele wijze beïnvloed door de aanbieders van de producten.

Aan MyCIM b.v. is een gebruiksrecht gegeven voor de website www.onafhankelijkadvies.be. MyCIM b.v. is  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 73896195 en is gevestigd aan de Kortrijkstraat 28 te 8770 Ingelmunster. MyCIM b.v. verstrekt louter informatie van algemene aard over verzekeringsproducten en investeringen zonder het oogmerk de consument te assisteren bij de sluiting of uitvoering van een verzekerings- of een herverzekeringsovereenkomst, noch het beroepshalve verrichten van schadebeheer voor een verzekeringsonderneming of een herverzekeringsonderneming noch schade-expertise en -regeling.

Wat verwacht OnafhankelijkAdvies.be van u als bezoeker?

Om een goede dienstverlening te kunnen bieden heeft OnafhankelijkAdves.be de medewerking van haar klanten nodig. Daarom verwachten wij dat u:

- De juiste gegevens verstrekt. Dit is tevens in uw eigen belang.
- Een geldig e-mailadres verstrekt, dit is noodzakelijk om u op de hoogte te kunnen houden.
- De gegevens in door u eventueel ontvangen email controleert en eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft.

Aangepast op 16 juni 2020