De POZ is een sinds medio 2018 een nieuwe mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen voor zelfstandigen zonder een vennootschap. in tegenstelling tot de IPT waarbij je wel een vennootschap moet hebben Via de POZ bouw je op een fiscaal voordelige manier een extra pensioenkapitaal op bovenop het VAPZ

Voor wie is de POZ bedoeld?

POZ is alleen bedoeld voor zelfstandigen zonder een vennootschap. Die spaarmogelijkheid voor bijvoorbeeld zelfstandigen zonder een vennootschap maar eventueel met meewerkende echtgenoten zorgt ervoor dat je op een fiscaal aantrekkelijke manier een extra aanvullend pensioen kunt opbouwen.

Voordelen

Fiscaal aantrekkelijk

  • Je geniet een belastingvermindering van 30% (+ gemeentelijke belastingen) op de premies die je betaalt. Let wel dat je de 80% regel niet overschrijdt
  • Je profiteert van een gunstige inkomstenbelasting van 10% bij de uitbetaling van het eindkapitaal naar aanleiding van overlijden of wettelijk pensioen.

Ook in Tak 23

Bij een VAPZ wordt er enkel geïnvesteerd in tak 21, waarbij de klant een gewaarborgd rendement en eventueel een winstdeelname. Investeren in tak 23, waarbij het rendement samenhangt met de resultaten van één of meerdere onderliggende fondsen, kan niet bij een VAPZ. Dat is anders bij een POZ, waarbij zowel tak 21 als tak 23 mogelijk zijn. In tijden van zeer lage rentestanden is dit een mogelijkheid voor de zelfstandige om potentieel uitzicht te krijgen op een hoger, niet gegarandeerd, rendement.

Backservice

Net zoals bij een IPT is het bij een POZ mogelijk om een backservice te doen. Dat is een inhaalstorting voor fiscaal niet benutte ruimte uit het verleden. Het wordt mogelijk om vanaf de datum van onderschrijving van de POZ tot 10 jaar terug te gaan. Wordt wel maximaal teruggerekend tot 1 januari 2018, zodat tijdens de eerstkomende jaren de ruimte voor de backservice beperkt zal zijn.

Conclusie

Een VAPZ biedt een groter fiscaal voordeel dan de POZ, maar laat niet toe om in tak 23 te investeren. Bij een POZ kan dat wel. Een POZ kan zelfstandigen zonder vennootschap toelaten om hun fiscale korf (na het volstorten van hun VAPZ) nog verder te optimaliseren. De premietaks van 4,4% weegt wel op het rendement.

Meer weten? Vraag nu een gratis en vrijblijvend onafhankelijkadvies aan: