Wat is een VAPZ?

Een VAPZ, of te wel een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen genoemd, is een zeer fiscaal vriendelijke manier om een beter aanvullend pensioen op te bouwen als zelfstandige.

Een VAPZ kun je afsluiten tegen een gewaarborgd rendement en eventuele winstdeling of in een TAK23 beleggingsfonds, de rendementen hiervan zijn niet gegarandeerd. Onze tussenpersonen kunnen je exact aangeven welke maatschappijen de hoogste gewaarborgde rendementen aanbieden en laten aan jou de keuze

Voordelen

 • De premies die je jaarlijks stort, zijn in zijn geheel integraal aftrekbaar als beroepskosten. Jaarlijks kun je tot maximaal 8,17% van je inkomen van drie jaar eerder storten voor het VAPZ. Zo heb je een belastingbesparing in je hoogste inkomensschijf. 
 • Door deze aftrek heb je een lager belastbaar inkomen en zullen de sociale bijdragen die je moet betalen ook dalen.
 • Als er tot uitbetalen wordt overgegaan van het VAPZ geniet je een gunstige eindbelasting op je opgebouwde kapitaal. Zo wordt er van het kapitaal (inclusief winstdeling) een RIZIV-heffing van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van maximaal 2% afgehouden. Het kapitaal opgebouwd via winstdeling is vervolgens vrij van belastingen. Het andere gedeelte van de uitkering geniet een gespreide belastbaarheid als beroepsinkomen volgens het regime van de fictieve rente.
 • En er is geen premietaks van toepassing.
 • Extra bescherming: Je spaart dus voor je pensioen en kunt er ook voor kiezen om je gezin extra te beschermen voor als je arbeidsongeschikt wordt of overlijdt. Zo komen ze niet in de kou te staan.  
 • Vastgoed financieren Daarnaast kunt u een deel van het pensioenkapitaal gebruiken om een vastgoedproject te financieren.
 •  Interessante fiscaliteit Ten slotte is de eindfiscaliteit van een VAPZ interessant: de belasting gebeurt immers via het stelsel van de fictieve rente, het voordeligste taxatieregime.

Verschil tussen klassiek en sociaal VAPZ (SVAPZ)

Er bestaan twee types VAPZ. Bij beide is de minimumpremie € 100. De maximumpremie hangt af van het type.

 1. Klassiek VAPZ: u bouwt een kapitaal op als aanvullend pensioen. De premie is maximum 8,17% van de beroepsinkomsten, met een absoluut maximum van € 3.291,30 in 2020.
 2. Sociaal VAPZ (SVAPZ): idem van klassiek plus twee bijkomende waarborgen. Bij arbeidsongeschiktheid krijgt u een vervangingsinkomen en kan de financiering van de polis worden overgenomen.  De maximaal toegelaten premie bedraagt 9,40% van de beroepsinkomsten, met een absoluut maximum van € 3.786,81 in 2020.

In dit tweede type kan dus een hoger aanvullend pensioen worden opgebouwd.

Voor de meeste zelfstandigen biedt het sociaal VAPZ een beter rendement en een hoger fiscaal voordeel dan langetermijnsparen of pensioensparen.

 • Je geniet een gunstige eindbelasting bij uitkering van het gespaarde bedrag;
 • Je betaalt geen premietaks bij een (S)VAPZ, in tegenstelling tot andere pensioenspaarformules;
 • Je mag het (S)VAPZ combineren met andere fiscale pensioenspaarformules: pensioensparen, langetermijnsparen, POZ of IPT

Het maximale voordeel van de verschillende fiscale spaarformules

 Maximumbijdrage*Maximale recuperatie*
Sociaal VAPZ3.786,81 euro63,33%2.398,19 euro
Gewoon VAPZ3.291,30 euro63,33%2.084,38 euro
Langetermijnsparen2.390 euro30%717 euro
Pensioensparen990 euro30%297 euro

*cijfers 2020

Overlijdensdekking

Met een (S)VAPZ bouw je niet alleen een aanvullend pensioen op voor later. Je beschermt ook je naasten indien je vroegtijdig zou overlijden. Als je er niet meer zou zijn in de loop van het contract, hebben de personen die je aanduidde als begunstigde recht op de opgebouwde (S)VAPZ-reserve.

Om je financiële zorgen te verlichten, kun je in je (S)VAPZ een aanvullend overlevingspensioen laten verzekeren. Zo ontvangen je nabestaanden een bedrag hoger dan de reserve.

Samengevat: Voor wie is het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen interessant?

Voor iedere zelfstandige

De naam van de formule zegt het al: voor iedere zelfstandige. Al wie op eigen benen staat moet ook zelf bouwen aan een aanvullend pensioen. Alleen dan kan je na een loopbaan van hard werken toch comfortabel blijven leven.

Met een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen leg je de sterkst mogelijke basis. Je zet geld opzij voor een extra kapitaal, dat je bij je pensionering ontvangt bovenop je wettelijke pensioen. Het geld blijft dus altijd van jou.

Voor iedere zelfstandige die minder belastingen wil betalen

Met een VAPZ doe je méér dan zorgen voor je pensioen van morgen. Je bespaart ook op je belastingen van vandaag. De betaalde premies breng je immers volledig in als beroepskost, en dat zelfs bovenop het kostenforfait. Zo bespaar je op jouw belastingen en op je sociale.

Meer weten? Vraag nu een gratis en vrijblijvend onafhankelijkadvies aan: