Een aanrijding met de auto, een inbraak in huis, een been gebroken of een familielid komt te overlijden. Helaas, het kan iedereen overkomen. Je bent je daarvan bewust en je hebt daarom diverse verzekeringen lopen om deze risico’s af te dekken. Echter, met het sluiten van een verzekering ben je niet klaar. Jouw verzekeringspakket verdient namelijk regelmatig aandacht. Jouw verzekeringen tijdig door een verzekeringstussenpersoon te laten aanpassen aan de nieuwe situatie, want als je aanspraak wilt maken op een verzekering, dient het juiste risico gedekt te zijn. 

Belangenbehartiger

Een aantal zaken onderhoudt je automatisch goed. Denk maar aan je auto. Ook daarmee ga je tenslotte af en toe naar de garage voor een kleine of grote beurt. Zo is het ook met de verzekeringen. Allerlei ontwikkelingen kunnen jouw geld- en verzekeringszaken beïnvloeden. Denk maar eens aan wijzigingen op fiscaal gebied, nieuwe producten of veranderingen in jouw persoonlijke omstandigheden. Als jouw belangenbehartiger, wijst de tussenpersoon je er graag op dat het belangrijk is om jouw verzekeringen tijdig aan te laten passen aan de nieuwe situatie.

 

Afspraak

Zoals je weet, is een van de taken van de tussenpersoon om voor jou een vlotte en foutloze afhandeling te regelen als je een verzekeringsuitkering nodig heeft. Om deze service goed te kunnen verlenen, heeft hij niet alleen de gegevens van de verzekeringen nodig die via je tussenpersoon lopen. Ook van de polissen die je via andere kanalen hebt gesloten. Het voorkomt overlappingen en hiaten in jouw verzekeringspakket. En je hebt vervolgens één aanspreekpunt voor al je vragen en schademeldingen. Kortom profiteer optimaal van de geboden dienstverlening.