Over OnafhankelijkAdvies.be

OnafhankelijkAdvies.be werd opgericht in 2003 en is inmiddels een van de veelzijdigste sites van Belgie. Met onze vergelijkingen en samenwerkingen op het gebied van financiën (Pensioenen, Erfplanning, CheckUp verzekeringen, Hospitalisatieverzekeringen) en Investeringen in tastbare activa pogen wij bewuste consumenten zich te laten informeren.

Wij streven naar meer transparantie door onderzoek naar voorwaarden, klanttevredenheid en dienstverlening. De objectieve vergelijking of aanvraag van advies is geheel afgestemd op ieders persoonlijke situatie en wordt op geen enkele wijze beïnvloed door de aanbieders van de producten.

Wij ontvangen een vergoeding van een verzekeringstussenpersoon als de consument ervoor kiest een voorstel achteraf af te sluiten of advies in te winnen bij deze tussenpersoon.

OnafhankelijkAdvies is een handelsnaam van Nikkibo b.v. gevestigd in Dorstseweg 1 4854 NA in Bavel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20103353. Wij verstrekken louter informatie van algemene aard over verzekeringsproducten en investeringen zonder het oogmerk de consument te assisteren bij de sluiting of uitvoering van een verzekerings- of een herverzekeringsovereenkomst, noch het beroepshalve verrichten van schadebeheer voor een verzekeringsonderneming of een herverzekeringsonderneming noch schade-expertise en -regeling.

Wat verwacht OnafhankelijkAdvies.be van u als bezoeker?

Om een goede dienstverlening te kunnen bieden heeft OnafhankelijkAdves.be de medewerking van haar klanten nodig. Daarom verwachten wij dat u:

– De juiste gegevens verstrekt. Dit is tevens in uw eigen belang.
– Een geldig e-mailadres verstrekt, dit is noodzakelijk om u op de hoogte te kunnen houden.
– De gegevens in door u eventueel ontvangen email controleert en eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft.


#

Comments are closed